In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Diverse belangenorganisaties hebben een manifest voor ICT in het primair en voortgezet onderwijs gepresenteerd.

In het manifest Nú investeren in onderwijs van morgen wordt de overheid gevraagd om voor een goede digitale snelweg tot aan de voordeur van de school te zorgen en de aanlegkosten van de interne ICT-infrastructuur te subsidiëren.

Er staat ook in dat de overheid voor een passende bekostiging moet zorgen, zodat scholen in ICT kunnen investeren. Tevens wordt opgeroepen het btw-tarief op digitale leermiddelen te verlagen van 21% naar 6%.

Verder zou de overheid ervoor moeten zorgen dat leraren hoger worden opgeleid, waarbij aandacht is voor met name digitale vaardigheden.

Onderteken het manifest

Delen