Het primair onderwijs moet meer leerlingen naar vervolgonderwijs helpen dat uitmondt in een startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Het Platform Toekomst van Arbeid legt in het rapport Investeren in mensen ook de focus op kansengelijkheid.

In het rapport staat dat er moet worden geïnvesteerd in de werkenden van morgen en overmorgen. Dat kan volgens het platform door een voorziening in te richten voor kinderen van 0 tot 6 jaar: de speelleerschool voor 16 uur week per week (832 uur per jaar). De speelleerschool moet ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen voorkomen.

Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar ziet het platform een brede school voor zich, waarin onderwijs en opvang zijn geïntegreerd. Brede talentontwikkeling moet daar centraal staan. Kinderen zouden er 1200 uur per jaar naartoe moeten.

Startkwalificatie en kansengelijkheid

De gedachte achter de speelleerschool en brede school is dat kinderen beter worden voorbereid en gekwalificeerd om aan het voortgezet onderwijs te beginnen en een startkwalificatie te behalen. Het platform benadrukt ook dat op deze manier de kansengelijkheid kan worden vergroot.

Lees meer…

Deel dit bericht: