Eén op de drie werkenden in Nederland wil meer uren werken als daar een hogere beloning tegenover staat. Mensen willen ook meer uren werken als hun werk leuker zou zijn, als thuiswerken makkelijker kan en als er minder zorg voor kinderen zou zijn. Eén op de tien is bereid meer te werken als de baas er simpelweg om zou vragen. Dit meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een enquête onder 1.300 werkenden.

DNB wijst erop dat door de vergrijzing het aantal beschikbare werknemers naar verwachting blijft afnemen. ‘Dit vergroot de noodzaak voor werkgevers om een breed instrumentarium in te zetten om werknemers aan te trekken en het aantal gewerkte uren te vergroten.’ Een van de sectoren die DNB hierbij noemt, is het onderwijs.

Laaghangend fruit

De enquêteresultaten illustreren volgens DNB dat hierbij een belangrijke rol is weggelegd voor werkgevers, omdat de beloning een rol speelt, maar ook de inhoud en kwaliteit van het werk en een betere aansluiting van werkuren op de privésituatie. Laaghangend fruit lijkt er volgens DNB ook te zijn, want één op de tien mensen geeft aan meer uren werken te overwegen als hun werkgever daarom vraagt.

DNB wijst bovendien op de rol van de overheid. Bijvoorbeeld als het gaat om kinderopvang, die het voor ouders makkelijker te maakt om arbeid en zorg te combineren.

Lees meer…

Deel dit bericht: