Het wordt de komende jaren voor leraren gemakkelijker om een baan te vinden in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs neemt het gebrek aan leraren in zogenoemde tekortvakken af. Dat melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer over de onderwijsarbeidsmarkt.

In het primair onderwijs was het aantal vacatures in juni (de belangrijkste wervingsmaand) aanzienlijk hoger dan in juni vorig jaar. In het westen van het land waren de meeste vacatures, in het noordelijke provincies en in Limburg de minste. Dat heeft te maken met de krimp van het aantal leerlingen in met name regio’s buiten de Randstad.

Een deel van de pabo-afgestudeerden in krimpgebieden verhuist naar een andere regio. Zo heeft van de ruim 1700 afgestudeerden uit Groningen in de periode 2008-2013 ongeveer 19 procent een jaar na het afstuderen een baan op een school buiten de eigen regio. Van de ongeveer 2200 pabo-afgestudeerden in die periode in Limburg is 12 procent voor een baan uit die provincie vertrokken.

Bussemaker en Dekker melden dat directievacatures in het primair onderwijs populair zijn. In ongeveer de helft van de gevallen melden zich meer dan 30 kandidaten. ‘Dat komt goed uit, aangezien de komende tien jaar de helft van de schoolleiders de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. Vermeldenswaardig is dat inmiddels het aantal vrouwelijke schoolleiders voor het eerst het aantal mannelijke overtreft’, zo staat in hun brief.

Voortgezet onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs zijn de meeste vacatures in het westen en de minste in het noorden van het land.  Er zijn vooral vacatures voor Engels, wiskunde, Nederlands, natuurkunde en scheikunde.

Doordat de krimp van het aantal leerlingen die zich de afgelopen jaren al heeft voorgedaan in het primair onderwijs, nu ook in het voortgezet onderwijs zichtbaar wordt, wordt een afnemende behoefte aan vo-leraren verwacht. Dit valt samen met het fenomeen dat leraren gemiddeld langer doorwerken dan voorheen. De uitstroom aan gepensioneerden, die al jaren was voorzien, valt daardoor deels samen met de verminderde vraag.

Toch zullen de tekorten de komende jaren waarschijnlijk nog wel wat toenemen vanwege de aantrekkende concurrentie van werkgevers buiten het onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: