Van de 49 aanvragen voor subsidie om de regionale krimpproblematiek in het voortgezet onderwijs het hoofd te bieden, zijn er 38 goedgekeurd. De commissie die de aanvragen heeft beoordeeld, adviseert de minister voor OCW om de regio’s die een negatief besluit hebben gekregen op een andere manier te helpen.

De subsidieregeling Incidentele Middelen Leerlingendaling Voortgezet Onderwijs (IML) is bedoeld om schoolbesturen die te maken hebben met forse krimp in hun regio, in staat te stellen om met elkaar samen te werken voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod.

In de eerste fase konden deze regio’s 50.000 euro subsidie krijgen voor het opstellen van een gezamenlijk plan. In fase 2 kan een regio maximaal 700.000 euro krijgen om het plan in vier jaar tijd uit te voeren. Subsidieaanvragen moesten zijn gericht op het tot stand brengen van een transitie naar een levensvatbaar en goed regionaal onderwijsaanbod. Een andere voorwaarde was dat schoolbesturen moesten laten zien hierin gezamenlijk actie te willen ondernemen.

Een deel van de plannen is afgekeurd, omdat daarin onvoldoende of geen sprake was van samenwerking. Ook bleek in een aantal gevallen dat de doelen niet helder waren of dat de financiële onderbouwing niet in orde was. De beoordelingscommissie adviseert de minister voor OCW om de krimpregio’s waarvan de plannen zijn afgekeurd op een andere manier te helpen om hun onderwijsaanbod op peil te houden.

Lees meer…

Aanbod VOS/ABB en PentaRho

VOS/ABB en PentaRho werken met elkaar samen op het gebied van voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs. Deze unieke samenwerking heeft met name betrekking op regionale plannen voor onderwijsvoorzieningen in krimpregio’s.

PentaRho heeft van het ministerie van OCW de meerjarenopdracht gekregen om in krimpgebieden partijen bij elkaar te brengen en te ondersteunen bij het verwezenlijken van een dekkend aanbod in de regio.

De meerwaarde van de samenwerking bestaat uit de uitgebreide kennis en ervaring van VOS/ABB op het juridische vlak en op het gebied van identiteit van het voortgezet onderwijs in combinatie met de procesbegeleiding in voorzieningenplanningen waar PentaRho zeer sterk in is.

Wilt u meer weten over wat VOS/ABB en PentaRho voor u kunnen betekenen? U kunt hierover contact opnemen met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Deel dit bericht: