In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Toezicht inspectie, Tweede kamer

Steeds meer scholen streven naar onderwijs op maat voor toptalenten. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer. De brief gaat over de uitvoering van het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018.

Volgens Dekker werd vorig jaar duidelijk dat er een cultuuromslag gaande was. ‘De Inspectie van het Onderwijs constateerde dat steeds meer scholen aanbod voor toptalenten organiseerden. Er is een netwerkstructuur ontstaan, waarin veel scholen kennis uitwisselen en de samenwerking zoeken met lerarenopleidingen en bedrijven.’ Dekker stelt dit in het kader van maatregelen van het kabinet voor meer flexibiliteit en maatwerk in het onderwijs.

Scholen die streven naar onderwijs op maat voor leerlingen die meer aankunnen, hebben volgens de staatssecretaris oog voor verschillen tussen leerlingen en talentontwikkeling. ‘Zij zorgen voor meer differentiatie in de klas, voor stimulerend aanbod naast het curriculum, of trekken deskundigen aan die leerlingen meer uitdaging bieden.’

Hij benadrukt dat alle leerlingen in de school daar baat bij hebben. ‘De maatregelen voor toptalenten passen in het streven naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan alle leerlingen, door bijvoorbeeld ICT- en innovatietrajecten, de vernieuwing in het curriculum en de verdere professionalisering van leraren en schoolleiders’, aldus Dekker.

Lees meer…

Delen