Het aantal directieleden in het primair onderwijs is in de periode 2017-2021 met 7% afgenomen, terwijl in dezelfde periode het aantal onderwijsondersteuners met 50% toenam. Dat staat in de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022.

Deze ontwikkeling betekent volgens het Arbeidsmarktplatform PO, dat de analyse uitvoerde, dat de samenstelling van het personeel in het primair onderwijs aanzienlijk is veranderd. Het aandeel ondersteuners bedraagt nu circa 24%, terwijl het aandeel directieleden op bijna 6% ligt. De totale werkgelegenheid in het primair onderwijs nam in de periode 2017-2021 met 10% toe tot 133.300 fte.

In het rapport staat ook dat het personeel in het primair onderwijs verjongt. Enkele jaren geleden werkte er een aanzienlijk aandeel 55-plussers in de sector, vooral onder het directiepersoneel. Als gevolg van de uitstroom van
55-plussers, onder andere naar pensioen, en de instroom van jongeren is dit aandeel de afgelopen jaren langzaam
gedaald. In 2021 behoorde circa 23% tot de groep 55-plus, terwijl 31,5% tot de groep 35-minners behoorde.

Vooral vrouwen

Verder meldt het Arbeidsmarktplatform PO dat het primair onderwijs nog steeds een sterk gefeminiseerde
sector is. In de periode 2017-2021 werd bijna 85% van de werkgelegenheid (in personen) vervuld door een vrouw. Vooral onder het directiepersoneel steeg het aandeel vrouwen (in fte) aanzienlijk van ongeveer 53% in 2017 tot ruim 62% procent in 2021.

Lees meer…

Deel dit bericht: