De overheid moet meer geld uittrekken voor het basisonderwijs, zodat er meer personeel kan worden aangetrokken. Dat staat in het advies Tijd voor focus dat de Onderwijsraad op verzoek van de Tweede Kamer heeft opgesteld.

De Onderwijsraad constateert dat leraren in het basisonderwijs een hoge werkdruk ervaren en daardoor niet meer toekomen aan de kern van hun vak, namelijk lesgeven en ontwikkelen van onderwijs. Daarom is het nodig om in het werk ‘meer focus’ aan te brengen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders.

Meer differentiëren

De raad adviseert het idee los te laten dat één leraar alle activiteiten voor een groep moet verzorgen. ‘Er kan meer gedifferentieerd worden in wie wat doet en er kan beter gebruik worden gemaakt van de expertise van ondersteunende professionals zoals onderwijsassistenten, vakleerkrachten en andere specialisten.’

Schoolleiders en -bestuurders hebben een belangrijke rol om samenhang en focus van werkzaamheden te bewaken en als brug en buffer tussen school en buitenwereld te gaan staan, zo staat in het advies.

Meer geld nodig

De Onderwijsraad benadrukt ook dat het gemiddelde aantal lesuren van leraren omlaag moet. Dit betekent dat er per saldo meer mensen nodig zijn in en om de klas. Dit vraagt om extra geld vanuit de rijksoverheid. De raad adviseert dan ook de rijksbekostiging structureel te verhogen, zodat scholen meer mensen kunnen aantrekken.

Ga naar het advies

Deel dit bericht: