Het meinummer van magazine Naar School! gaat onder andere over de toenemende dreiging die van cybercriminelen uitgaat. Ook het onderwijs is doelwit, zo laten de ontwikkelingen van de laatste tijd zien. Het is verstandig als scholen een cyberverzekering afsluiten. Andere onderwerpen: kernwaarden openbaar onderwijs, betere ventilatie in schoolgebouwen en mobiliteit van schoolleiders.

Directe aanleiding voor het publiceren van een artikel over cybercriminaliteit was de recente digitale aanval op het openbare Staring College in Lochem en Borculo. Daar gijzelden criminelen met ransomware de digitale systemen. Vervolgens eisten zij losgeld. De school besloot dit te betalen, nadat uit onderzoek van een securitybedrijf was gebleken dat er zoveel gegevens waren versleuteld, dat de continuïteit van het onderwijs en de examens in gevaar kwamen.

Henri Damen van VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon legt in het artikel uit hoe belangrijk het tegenwoordig voor scholen is om een cyberverzekering te hebben. ‘Wij zien bij een ransomware-aanval bijna altijd dat de hele organisatie wordt geraakt. Het onderwijs komt stil te liggen, de bedrijfsvoering loopt in het honderd en het bestuur moet externe adviseurs inhuren om de digitale systemen weer op gang te brengen. Bovendien kun je genoodzaakt zijn om losgeld te betalen, ook al doe je dat natuurlijk het liefst niet. De schade loopt al heel gauw in de honderdduizenden euro’s’, aldus Damen.

Kernwaarden openbaar onderwijs

In het meinummer van Naar School! is ook uitgebreid aandacht voor de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Bestuurder Albert Helder van de Friese stichting Proloog vertelt dat hij erg blij is met de kernwaarden, omdat de openbare scholen zich  daaraan kunnen vasthouden. ‘Het openbaar onderwijs krijgt hiermee een eigen gezicht’, aldus Helder, die eraan toevoegt dat alle 23 basisscholen van Proloog verhalen gaan maken over de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Verhalen uit de openbare scholen kunnen worden gedeeld in de videocampagne ‘Wat is jouw verhaal?’ op het portaal www.openbaaronderwijs.nu dat VOS/ABB samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft opgezet. ‘Hiermee willen we zichtbaar maken waar het openbaar onderwijs voor staat’, zegt Leonie Spaan-Spruijt, adviseur marketing en communicatie van VOS/ABB.

Betere ventilatie in schoolgebouwen

Een ander onderwerp dat wordt belicht in het nieuwe nummer van het VOS/ABB-magazine, is de SUVIS-regeling voor betere ventilatie in schoolgebouwen. Uit een peiling onder VOS/ABB-leden kwam naar voren dat een kwart van de gemeenten daar niet aan wil meebetalen, terwijl de subsidieregeling van het ministerie van OCW uitgaat van cofinanciering door de scholen én de gemeenten.

Doordat een deel van de gemeenten niet meebetaalt, zitten de schoolbesturen daar in een spagaat, legt adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB uit. ‘Het is nadrukkelijk een  gezamenlijke opdracht voor schoolbestuur én gemeenten, maar de praktijk wijst uit dat een deel van de gemeenten dat echt niet zo ziet. Dit helpt onze leden niet, laat staan de leerlingen en leraren’, aldus Bloemers.

Mobiliteit en eerlijke kansen

In de rubriek Trots vertellen bestuursvoorzitter Stef Niekamp een bestuurslid Inge Ambaum van stichting kom Leren voor openbaar primair onderwijs in Maastricht en omgeving over een innovatief mobiliteitsproject voor schoolleiders. Zeven van hen wisselden van werkplek, onder wie Lineke de Kruijf. ‘Het is fijn dat de directeuren zelf aan zet waren. Op deze manier hebben zij samen nog concreter vorm gegeven aan de stichting. Dit is echt een gouden greep geweest!’, aldus De Kruijf.

Magazine Naar School! gaat ook over de centrale aanmeldprocedure voor het basisonderwijs waar de gemeente Utrecht vanaf het volgend schooljaar mee gaat werken. Dit moet zorgen voor eerlijkere kansen bij het aanmelden en voor meer duidelijkheid en rust voor ouders en scholen. Het artikel hierover gaat ook over ervaringen met centrale aanmeldprocedures in andere gemeenten.

Andere onderwerpen

  • Rubriek ‘Wij gaan naar school!’: leerlingen Bekircar, Iman en Sulimar van openbare basisschool De Egelantier in Soest vertellen over het belang van vrijheid. Hun school heeft een oorlogsmonument geadopteerd.
  • Column VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers: over de veelheid aan adviezen en rapporten die over het onderwijs worden uitgestort. ‘Laat u niet gek maken’, aldus Teegelbeckers.
  • Een beetje risico is leerzaam: op het plein van openbare daltonschool De Margriet in Rotterdam liggen opgestapelde autobanden en losse planken en er hangen slingertouwen in de boom.
  • Hulp voor leerlingen met dyslexie: OSG Echnaton in Almere en schoolbestuur Lauwers en Eems hebben goede ervaringen met de Stichting Toegankelijke Informatie.
  • TOP-prijs stimuleert talent:  openbare scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten en Goor reikt jaarlijks de Talent Ondersteunings Prijs (TOP) uit.
  • Rubriek ‘Voordeel & gemak’: VOS/ABB-leden kunnen met hun lidmaatschap gebruikmaken van exclusieve aanbiedingen en daarmee veel geld besparen.
  • Rubriek ‘Hoe zit het nu precies?’: de Onderwijsjuristen van VOS/ABB beantwoorden veelgestelde vragen van bestuur en management van scholen.
  • Rubriek ‘Nieuw in de boekenkast’: selectie uit recent verschenen boeken en andere publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs.
  • Rubriek ‘Juridisch advies’: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Heeft u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau OnderwijsMedia.

U kunt het blad ook online lezen: ga naar het digitaal doorbladerbare flipbook of download de pdf.

Deel dit bericht: