Er komt een plicht voor scholen en schoolbesturen om een hack of aanval met ransomware te melden. Dat heeft demissionair onderwijsminister Arie Slob aangekondigd in een debat met de Vaste Kamercommissie OCW.

De gedachte is dat met de meldplicht duidelijk wordt hoe vaak en hoe ernstig scholen worden getroffen door cyberaanvallen. Hackers en andere criminelen proberen met digitale inbraken gevoelige informatie te bemachtigen of digitale systemen helemaal plat te leggen. Ze eisen vaak losgeld van de getroffen organisaties of persen hen op andere wijzen af. Dit treft ook scholen in toenemende mate.

Buiten virtuele deur houden

Dat cyberaanvallen een steeds grotere bedreiging voor de huidige samenleving worden, staat in het rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2021 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De NCTV gaat onder andere in op de dreiging die uitgaat naar het onderwijs.

In het rapport, dat in juni van dit jaar werd gepubliceerd, staat dat in de coronacrisis, waarin scholen overschakelden op online onderwijs, de digitale en de fysieke wereld nog sterker met elkaar verweven zijn geraakt dan daarvoor al het geval was. Er is weliswaar meer aandacht gekomen voor risico’s en het treffen van maatregelen om cybercriminelen buiten de virtuele deur te houden, maar het is volgens de NCTV maar de vraag of dat voldoende is. ‘De balans lijkt vooralsnog niet positief uit te pakken’, zo staat in het rapport.

Als cybercriminelen toeslaan, bijvoorbeeld met ransomware of een DDoS-aanval, kan dat grote gevolgen hebben voor het functioneren van alle digitale processen. De NCTV wijst erop dat bijvoorbeeld scholen het risico lopen hun taken niet meer te kunnen uitvoeren. Het onderwijs kan plat komen te liggen. Bovendien kunnen cybercriminelen privacygevoelige informatie buitmaken en dreigen die informatie te publiceren. De daders zijn altijd op (veel) geld. Ze eisen losgeld voor de ‘gegijzelde’ systemen.

Cyberverzekering

De waarschuwingen van de NCTV sluiten aan op signalen die VOS/ABB de afgelopen tijd heeft gekregen. Hierover stond in het meinummer van het VOS/ABB-magazine Naar School een uitgebreid artikel. Daarin komt ook de wenselijkheid naar voren van een cyberverzekering. VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon biedt zo’n verzekering aan.

Lees het artikel:

En dan ligt het ICT-systeem ineens plat…

Deel dit bericht: