In het meinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is onder andere aandacht voor de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Andere onderwerpen die aan bod komen: optimale talentontwikkeling en de plaats van religie in het openbaar onderwijs.

Het VOO-congres op 22 april ging over de overstap van het basis- naar voortgezet onderwijs. Onder de kop ‘Hoe overleef ik de Citotoets’ wordt verslag gedaan van dit congres, waaraan onder anderen hoofdinspecteur Arnold Jonk van de Inspectie van het Onderwijs meewerkte. Er werd gediscussieerd naar aanleiding van fragmenten uit de documentaire ‘Citostress’ van regisseur Ingeborg Janssen, die twee dagen voor het congres door de NCRV was uitgezonden.

In zijn column gaat directeur Ritske van der Veen ook in op de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Aanleiding daarvoor is de constatering van de inspectie dat het onderwijs steeds meer starheid vertoont. ‘Laten we ervoor waken dat we als onderwijsprofessionals flexibel blijven en dat doorstroming mogelijk blijft, opdat elke leerling het niveau kan bereiken dat bij hem of haar past’, aldus Van der Veen.

Talentontwikkeling komt aan bod in twee artikelen. In de rubriek Vijf vragen vertelt algemeen-directeur Jos van Kimmenaede van Kits Primair voor openbaar primair onderwijs in Midden-Drenthe over het programma Lifestyle. Dit programma is erop gericht om kinderen in staat te stellen zich op verschillende leergebieden met een individueel talentprofiel maximaal te ontplooien. Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs komt aan bod in een artikel over de flexibele manier waarop de vestiging Leon van Gelder van het openbare Reitdiep College in Groningen vmbo-onderwijs aanbiedt.

Pas op voor religie!

Filosoof Floris van den Berg waarschuwt voor te veel aandacht voor religie in het openbaar onderwijs. ‘Een school moet een plek zijn waar je jezelf in vrijheid kunt ontplooien, zonder last te hebben van de overtuigingen van je ouders’, aldus van den Berg, die vindt dat scholen kinderen moeten beschermen tegen indoctrinatie door hun ouders.

Magazine School! ging naar Kampen om daar een portret te maken van een nieuwe openbare school die zich stevig op de kaart zet. De bevlogen locatieleider Duncan Hulleman van openbare basisschool Villa Nova vertelt hoe hij samen met het bestuur Openbaar Onderwijs Kampen en zijn team een school heeft kunnen neerzetten waar kinderen zich echt thuisvoelen.

Andere artikelen in het meinummer:

  • Jonge componisten laten van zich horen: leerlingen van het openbare Spinoza Lyceum in Amsterdam maakten eigen muziekcomposities die zijn uitgevoerd door ensemble Asko|Schönberg.
  • Zo leerzaam is ontmoetingsonderwijs: over pabo-studenten en de kernwaarden van het openbaar onderwijs.
  • Essential school: leren wie je bent: openbare basisschool Het JongLeren in Arnhem is een van de eerste scholen in Nederland die het concept essential school uit Amerika hebben overgenomen.
  • Mediawijs is veel meer dan alleen knoppenkennis: over de voortgaande digitalisering die ook in het onderwijs een nieuw bewustzijn vereist.
  • Ruim baan voor sporttalent: openbare basisschool La Res in Enschede start deze zomer een speciaal programma voor sporttalenten.
  • Loonschade verhalen? Altijd doen!: een school kan veel geld kwijt zijn aan een leerkracht die lange tijd is uitgeschakeld na een ongeluk dat niet zijn eigen schuld is. Gelukkig kan dat geld worden verhaald op de veroorzaker van het ongeval.
  • Wat is intern toezicht waard?: interne toezichthouders zouden een vrijwilligersvergoeding moeten krijgen of misschien net iets meer dan dat, vinden VOS/ABB en VOO.
  • PO Wijzer biedt hulp bij schoolkeuze: een nieuwe uitgave waarmee ouders een bewuste keuze voor een basisschool kunnen maken. Arnhem heeft de primeur.

Abonnement

Magazine School! wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 29,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

U kunt het meinummer van magazine School! downloaden.

Lees eerdere nummers van magazine School!.

Deel dit bericht: