Het ministerie van OCW organiseert op verschillende plaatsen in het land gesprekken met schoolbestuurders over meer samenwerking tussen scholen. Directe aanleiding daarvoor is het rapport Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs.

Het rapport gaat onder meer in op betere samenwerking op vestigingsniveau, zowel binnen als buiten het eigen bestuur.  Het gaat dan onder meer om uitwisseling van leerlingen en/of personeel en het delen van aanbod.

Veel schoolbesturen ervaren de samenwerking op vestigingsniveau als complex en (administratief) intensief. Daarom wil OCW graag met bestuurders van gedachten wisselen over hoe het soepeler en makkelijker kan.

De gesprekken zijn op de volgende plaatsen en data (steeds van 14.30 tot 16.30 uur):

  • Hoorn, 14 september
  • Assen, 16 september
  • Gorinchem, 28 september
  • Oss, 1 oktober
  • Goes, 8 oktober

Mocht het door eventuele aanscherping van de coronamaatregelen niet mogelijk zijn fysiek af te spreken, dan vinden de bijeenkomsten digitaal plaats. U ontvangt hier dan tijdig informatie over.

U kunt zich aanmelden door middel van dit inschrijfformulier, dat u kunt mailen naar Caroline Wlodarczyk van het ministerie van OCW: c.s.wlodarczyk@minocw.nl.

Deel dit bericht: