Het gaat financieel gezien weer wat beter met het primair en voortgezet onderwijs. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van een bericht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) over het aantal schoolbesturen dat onder verscherpt financieel toezicht staat.

Het aantal besturen dat onder verscherpt toezicht staat is weliswaar toegenomen, maar dat heeft te maken met het feit dat de inspectie strenger is gaan letten op de financiële situatie. ‘De afgelopen jaren zijn de signaleringswaarden wat aangescherpt. We stellen besturen eerder onder aangepast toezicht om te voorkomen dat de situatie zodanig verslechtert dat er niks meer te herstellen valt. Als je globaal naar de sector kijkt, gaat het nu financieel gezien iets beter’, aldus een woordvoerder op de website van de AOb.

De inspectie houdt op dit moment 40 schoolbesturen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs verscherpt in de gaten vanwege hun financiële situatie.

Deel dit bericht: