Het aantal bevestigde coronabesmettingen onder leerlingen neemt af. Dat geldt zowel voor kinderen tot en met 12 jaar als voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

In de week van 6 tot en met 12 december nam onder kinderen tot en met 12 jaar het aantal bevestigde coronabesmettingen af met bijna 24% af ten opzichte van de week daarvoor. In die week was voor het eerst een afname te zien vergeleken met de week ervoor, maar die afname was met 2% nog erg gering.

In de drie weken dáárvoor was nog sprake van een groei, maar die vlakte af van 85% naar 66% en 12%. Het aantal bevestigde coronagevallen onder kinderen tot en met 12 jaar lag in de week tot en met 12 december op ruim 1149 per 100.000 personen. Daarmee zijn deze kinderen nog steeds de groep met veruit de meeste coronabesmettingen.

In de leeftijdsgroep van het voortgezet onderwijs (13 tot en met 17 jaar) nam het aantal bevestigde coronabesmettingen in de week van 6 tot en met 12 december met bijna 33% af tot ruim 631 per 100.000 personen. In de week daarvoor was sprake van een afname met 15%, terwijl er in de drie weken dáárvoor nog een toename was te zien met respectievelijk 50%, 53% en 1%.