De komende jaren zullen naar verwachting minder leerlingen na het voortgezet onderwijs kiezen voor een technische opleiding. Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer meldt in het kader van het Techniekpact dat leerlingen bètavakken mogelijk als saaier zijn gaan ervaren. Een andere mogelijkheid is dat ze die te moeilijk vinden.

In het middelbaar beroepsonderwijs is vooralsnog geen sprake van lagere instroomcijfers in technische opleidingen, maar in het hoger onderwijs is wel sprake van een lichte afname. Die hangt samen met een lichte daling in de keuze voor het N-profiel die al een jaar of vier te zien is bij havo en vwo. Omdat een N-profiel verplicht is voor bijna alle technische opleidingen, heeft dat

invloed op de doorstroom naar het hoger onderwijs.

Saai en moeilijk

De oorzaken voor de daling bij het voortgezet onderwijs zijn volgens staatssecretaris Keijzer niet precies bekend, maar er zijn volgens haar wel aanwijzingen dat leerlingen de bètalessen saaier zijn gaan vinden. ‘Een andere mogelijke verklaring is de druk, onder andere van ouders, om een zo hoog mogelijke vooropleiding af te ronden. Dit kan tot gevolg hebben dat leerlingen meer op hun tenen moeten lopen en minder zullen kiezen voor de als moeilijker ervaren natuurprofielen’, aldus Keijzer.

Ze wijst ook op de algemene krimp in het voortgezet onderwijs. Tussen 2016 en 2031 is de verwachte krimp 12%. Dit betekent een afname van circa 1 miljoen leerlingen naar ongeveer 870.000. In sommige regio’s loopt dit op tot meer dan 35%. ‘Dat kan op zich al effect hebben op het absolute aantal leerlingen dat kiest voor een technische opleiding’, zo meldt de staatssecretaris.

Lees meer…

Deel dit bericht: