De meeste leerkrachten in het basisonderwijs signaleren dat er tijdens de huidige coronalockdown minder leerlingen uit het zicht raken dan tijdens de lockdown in het voorjaar. Ze vinden ook dat de overstap naar online afstandsonderwijs soepel is verlopen. Dat blijkt uit een peiling waaraan ruim 1000 leerkrachten hebben meegewerkt. De peiling was uitgezet door DUO Onderwijsonderzoek.

De helft van de leerkrachten geeft aan dat er toen en nu geen leerlingen buiten beeld zijn geraakt. Eén op de drie zegt dat er ook tijdens de huidige lockdown geen contact is met een aantal leerlingen, maar dat het er minder zijn dan in het voorjaar. Volgens één op de tien zijn het nu net zo veel als toen of zelfs meer.

Afstandsonderwijs

Een overgrote meerderheid (83%) zegt dat de overstap van onderwijs op locatie naar online afstandsonderwijs dit keer soepel is verlopen. Ruim de helft geeft aan dat de schoolleiding er alles aan doet om de leerkrachten daarbij te ondersteunen. Het verzorgen van online afstandsonderwijs wordt over het algemeen niet als positief ervaren. Het valt een deel van de leerkrachten zwaar. Driekwart denkt dat het ten koste gaat van de zwakke leerlingen.

Zes op de tien leerkrachten denken dat de huidige coronalockdown nog wel even gaat duren. Ze verwachten dat de leerlingen op zijn vroegst pas na de voorjaarsvakantie (eind februari/begin maart) weer echt naar school kunnen.

Lees meer…

Deel dit bericht: