Onderwijsminister Dennis Wiersma eist het vertrek van bestuursvoorzitter Misha van Denderen van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Als Van Denderen niet opstapt, draait Wiersma de geldkraan dicht. Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

In maart werd bekend dat de Inspectie van het Onderwijs aangifte heeft gedaan tegen het bestuur van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Er is een vermoeden van strafbare feiten, onder meer op het gebied van huisvesting en financiën. Bovendien schort het ernstig aan de kwaliteit van het onderwijs.

De minister meldt in zijn brief dat er sprake is van wanbeheer. ‘Dat vind ik een grote schande en een onaanvaardbaar en onvergeeflijk risico voor de leerlingen. De bestuurder heeft zijn taken verwaarloosd. Het wanbeleid (…) mag niet blijven voortbestaan. De situatie moet zo snel mogelijk verbeteren en ik ben vastbesloten om hier zo krachtig mogelijk werk van te maken.’

Wiersma eist dat een interim-bestuur orde op zaken gaat stellen. Als niet op die eis wordt ingegaan, zal de minister de bekostiging van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs gedeeltelijk of geheel stopzetten.

SvPO profileert zich met kleine klassen, veel aandacht voor de leerlingen en weinig huiswerk. De stichting heeft verspreid over het land acht vestigingen. Daarvan heeft de inspectie er drie als zeer zwak bestempeld.

Lees meer…

Deel dit bericht: