Schoolbesturen beslissen zelf of ze onderwijsassistenten en lerarenondersteuners in dienst nemen. Dat benadrukt minister Jet Bussemaker in antwoord op Kamervragen van de PvdA over de kansen van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners op de onderwijsarbeidsmarkt.

‘Werkgevers- en werknemersorganisaties regelen in de cao de arbeidsrechtelijke positie van de onderwijsassistent en de loopbaanmogelijkheden. OCW heeft geen werkgeversrol en gaat niet over het personeelsbeleid van onderwijsinstellingen’, aldus Bussemaker.

Ze wijst erop dat er in het kader van het Herfstakkoord wel 50 miljoen euro extra is geïnvesteerd om het voor schoolbesturen mogelijk te maken om conciërges en onderwijsassistenten in dienst te nemen, maar dat er geen afspraken zijn gemaakt over aantallen.

Deel dit bericht: