Onderwijsminister Mariëlle Paul houdt 80% van de bekostiging van de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) in. De maatregel volgt op financieel wanbeleid. Als de situatie niet verbetert, wordt de bekostiging volledig stopgezet, waarschuwt de minister.

Het bestuur van ISA kreeg in november 2022 een aanwijzing vanwege financieel wanbeleid, onrechtmatige verrijking en onrechtmatig handelen. De administratieve organisatie en interne controle bleken niet op orde, waardoor het bestuur geen goed zicht had op de uitgaven. Ook was er sprake van onrechtmatige verrijking van bestuursleden van ISA en van met ISA verweven organisaties, meldt het ministerie van OCW.

In januari en februari van dit jaar is 60% van het overheidsgeld ingehouden dat het bestuur maandelijks krijgt. Nu is dat 80% en als het bestuur geen orde op zaken stelt wordt dat per juni van dit jaar 100%.

Minister Paul: ‘Het bestuur heeft keer op keer bewezen niet goed te functioneren. De maat is nu vol. Hier zijn leerlingen, hun ouders en het onderwijspersoneel de dupe van. Zij verdienen een bestuur dat dagelijks keihard werkt aan goed onderwijs. Ik kan niet anders dan deze maatregel nemen en hoop dat deze stap het bestuur alsnog aanspoort om aan de eisen te voldoen. Daarmee kan het bestuur voorkomen dat de drie scholen van de stichting uiteindelijk zullen moeten sluiten.’ Dat zijn de islamitische basisscholen Al Maes, Al Jawhara en Al Yaqoet.

Lees meer…

Deel dit bericht: