Onderwijsminister Dennis Wiersma is blij dat het primair en voortgezet onderwijs dichter bij een actueel curriculum komen, maar dat heeft volgens hem wel veel te lang geduurd. Daarom wil hij in de wet een automatisch systeem van periodiek curriculumonderhoud vastleggen. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage van het Masterplan basisvaardigheden.

De ellenlange discussies over onderwijsinhoud van de afgelopen jaren hebben er volgens de minister toe geleid dat de leerlingen zijn ‘opgezadeld’ met een verouderd curriculum. Daarom is er volgens hem een ‘meer automatisch en voorspelbaar proces’ nodig om het curriculum bij de tijd te houden. Dat proces zou wettelijk moeten worden vastgelegd. Leraren, vakverenigingen, curriculumexperts en andere belanghebbenden zijn het er volgens Wiersma allemaal over eens dat er zo’n automatische systeem moet komen.

Meer wettelijke verplichtingen

Een ander punt dat Wiersma in zijn brief noemt, is dat hij scholen wettelijk wil verplichten om deel te nemen aan periodieke peilingsonderzoeken voor basisvaardigheden. Hij stimuleert scholen al om hieraan deel te nemen, maar dat heeft volgens hem te weinig resultaat. ‘Aangezien is gebleken dat stimuleren alleen niet voldoende is, ben ik van plan om deelname aan een aantal (inter)nationale peilingsonderzoeken te verplichten’, aldus Wiersma.

Ook eist hij dat in 2025 alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs werken met erkende leerlingvolgsystemen. ‘Hiertoe zal ik net als in het primair onderwijs het gebruik van leerlingvolgsystemen in het voortgezet onderwijs verplicht stellen.’

Lees meer…

Deel dit bericht: