Hulpteams van experts gaan scholen helpen bij het verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale vaardigheden. Deze teams gaan naar scholen toe om samen met leraren een plan op maat uit te voeren. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma.

Hij meldt in een brief aan de Tweede Kamer over het masterplan basisvaardigheden dat de hulpteams naar scholen gaan die hiervan gebruik willen maken of die deze ondersteuning het hardst nodig hebben. ‘In tegenstelling tot hoe ‘hulp’ in het verleden misschien ervaren is, wil ik expliciet benadrukken dat deze teams pertinent niet tot taak hebben een plan de school in te gooien en dan maar te kijken hoe ‘ze’ dit gaan uitvoeren. Het gaat hier om echte hulp en handen bij het werk in de school, bij de plannen van de school zelf en onder regie van de school zelf’, aldus Wiersma.

Kennis en extra handen

Hij benadrukt dat de hulpteams niet de rol van de schoolleiders, het lerarenteam, de intern begeleiders of de taal- en rekencoördinatoren gaan overnemen. ‘Integendeel, de hulp wordt beschikbaar gesteld om hen op hun verzoek bij te staan. De teams helpen bij de (uitvoering van) plannen, zodat het eigenaarschap altijd bij het schoolteam ligt en de effecten duurzaam zijn. Kortom: de basisteams bieden kennis, extra handen en hulp op school, zodat scholen er niet alleen voor staan.’ Voor het schooljaar 2022-2023 zal deze externe hulp voor ongeveer 150 scholen in het primair en voortgezet onderwijs beschikbaar zijn om de basisvaardigheden bij tienduizenden leerlingen te versterken.

Het kabinet trekt jaarlijks 1 miljard euro uit om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zoals het op orde brengen van de basisvaardigheden. Daarnaast heeft Wiersma met de sociale partners een akkoord gesloten om jaarlijks 1,5 miljard euro te investeren in leraren, schoolleiders en ander personeel.

Lees meer…

Deel dit bericht: