Dit schooljaar krijgen 645 scholen extra geld om de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te verbeteren. Ook krijgen 144 scholen vanaf deze week extra ondersteuning van ‘basisteams’. Dat heeft minister Dennis Wiersma laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De extra subsidie en ondersteuning zijn onderdeel van het masterplan basisvaardigheden dat in mei van start is gegaan. Voor deze hulp was veel belangstelling: 5247 scholen hebben extra geld aangevraagd en 762 daarvan wilden ook hulp van een basisteam. Omdat dit schooljaar nog beperkte ruimte was voor scholen om mee te doen, heeft er een loting plaatsgevonden. Ook 53 uitgelote scholen die door de inspectie zijn beoordeeld als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ krijgen dit schooljaar al extra ondersteuning.

De minister schrijft verder dat hij ervoor wil zorgen dat alle scholen die als onvoldoende of zwak beoordeeld zijn door de inspectie vanaf begin 2023 een beroep kunnen doen op extra financiële middelen, specifiek om meer focus op basisvaardigheden te leggen. Daarvoor richt hij een aparte regeling in. ‘De beste hulp komt zo terecht bij de leerlingen die dat het meest nodig hebben en de scholen die voor de grootste uitdagingen staan’, aldus Wiersma.

Lees meer

Deel dit bericht: