De modernisering van het Participatiefonds (Pf) gaat opnieuw langer duren dan verwacht. Ook de vorig jaar uitgestelde streefdatum 1 augustus 2021 is niet haalbaar. Dat blijkt uit een brief van directeur Denis Vijgen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds (VfPf) aan onder andere de schoolbesturen.

Vijgen wijst erop dat de voorgenomen modernisering van het Pf afhangt van nieuwe wetgeving. ‘Al enige tijd wacht het wetsvoorstel op behandeling in de Tweede Kamer. Het kabinet is inmiddels demissionair en de coronacrisis legt grote druk op de agenda. Eind vorige week werd duidelijk dat de behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld tot na het verkiezingsreces en pas vanaf 8 april wordt hervat’, zo staat in zijn brief.

‘Het bestuur van VfPf heeft helaas moeten concluderen dat 1 augustus 2021 als invoerdatum voor de Modernisering Pf daarmee niet meer haalbaar is.’ Een nieuwe streefdatum is er nog niet. Voor de schoolbesturen betekent dit dat er voorlopig niets verandert aan het proces om werkloosheidskosten vergoed te krijgen. Het Reglement Pf blijft in zijn huidige vorm geldig.

In juni vorig jaar werd de modernisering van het Pf uitgesteld tot 1 augustus 2021. Dat had toen ook te maken met de coronacrisis, die tot vertraging van het wetgevingsproces leidde. De aanvankelijke datum waarop de modernisering van het Pf een feit had moeten zijn, was 1 januari 2021.

Werkloosheidskosten beheersen

De voorgenomen modernisering van het Pf bestaat uit een ingrijpende aanpassing van de bestaande systematiek. Zo moeten er meer prikkels komen voor schoolbesturen voor primair onderwijs om lopende en nieuwe werkloosheidskosten te beheersen.

Daarnaast wordt het re-integratiebeleid van het Pf vernieuwd. Daarin komt meer aandacht voor de fase voorafgaand aan een mogelijk ontslag. Eenmaal in een uitkering worden uitkeringsgerechtigden via een op-maat-benadering intensiever begeleid bij terugkeer naar een baan.

Deel dit bericht: