Het Participatiefonds (Pf) heeft op een rij gezet wat de modernisering van dit fonds per 1 augustus 2022 betekent.

De invoering van de modernisering van het Pf stond aanvankelijk gepland op 1 augustus 2021. De coronacrisis en de verkiezingen veroorzaakten echter vertraging in de behandeling van de benodigde wetswijziging. Het voorstel voor de wetswijziging is inmiddels aangenomen. Daarmee is de weg vrij voor het invoeren van de modernisering van het Pf op 1 augustus 2022.

Het Pf heeft de consequenties hiervan op een rij gezet in dit bericht:

Modernisering Pf: nieuwe manier van vergoeden werkloosheidskosten

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB benadrukken dat het voor schoolbesturen nog belangrijker wordt om dossiers goed op te bouwen. In de nieuwe situatie zal het schoolbestuur in principe in alle gevallen waarin een WW-uitkering ontstaat 50% van de WW-lasten moeten dragen. Dit is dus bijvoorbeeld het geval als de werkgever het dienstverband met de werknemer beëindigt door middel van een vaststellingsovereenkomst wegens verschil van inzicht. De kosten van de WW-lasten kunnen, onder meer, beperkt worden tot 10 procent als de arbeidsovereenkomst  wordt ontbonden door de kantonrechter. Aan dit verzoek van de werkgever zal in in veel gevallen wel een goed dossier ten grondslag moeten liggen, wil de kantonrechter hiertoe overgaan.

Straks dient een schoolbestuur ontslag wegens persoonlijke redenen aan te vragen bij de rechter of bij het UWV ten aanzien van ziekte of bedrijfseconomische redenen om 90% van de werkloosheidskosten vergoed te kunnen krijgen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Deel dit bericht: