Het Participatiefonds (Pf) verlaagt met ingang van 2022 zijn premie van 3,5% naar 2,6%. De premie van het Vervangingsfonds (Vf) blijft 6,0%.

De premie van het Pf kan omlaag op grond van een nieuwe prognose van uitkeringslasten. Voor die prognose zegt het Pf gebruik te hebben gemaakt van verbeterde data.

Er is nog geen rekening gehouden met een mogelijke salarisverhoging in het primair onderwijs over 2021 volgens het onderhandelaarsakkoord en de door de minister toegezegde 500 miljoen euro. Mogelijk leidt dit nog tot tot een tussentijdse aanpassing van het premiepercentage in 2022.

De premie van het Vf blijft in 2022 op 6,0% staan.

Lees meer…

Deel dit bericht: