De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om in in ieder geval voor twee jaar het budget voor bewegingsonderwijs vanuit de prestatiebox beschikbaar te stellen voor innovatieve plannen. Het doel hiervan moet zijn dat elke leerling in het primair onderwijs twee uur bewegingsonderwijs per week krijgt.

De motie kwam van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema. Hij en Michiel van Nispen van SP kwamen eerder met het door de Kamer aangenomen amendement om scholen voor primair onderwijs wettelijk te verplichten om vanaf 2023 alle leerlingen twee uur per week bewegingsonderwijs te geven. Nu lukt het nog niet alle scholen om hieraan te voldoen.

Vanuit de prestatiebox is structureel 8 miljoen euro beschikbaar voor bewegingsonderwijs. In de aangenomen motie staat dat dit geld moeten worden ingezet voor innovatieve plannen van scholen om de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te halen. De gedachte is dat scholen voor die plannen kunnen samenwerken met academies voor lichamelijke opvoeding (alo’s).

Lees meer…

Deel dit bericht: