Nu de stichtingen voor openbaar primair onderwijs in Breda en Etten-Leur zijn gefuseerd, kan er meer geld naar het onderwijs. Dat vertelt bestuursvoorzitter Johan van Knijff van de fusiestichting Markant-Leersaam aan BN De Stem.

Onder de nieuwe stichting vallen de zeven openbare basisscholen in Breda en de drie openbare basisscholen in de naburige gemeente Etten-Leur. De twee stichtingen zijn sinds 1 januari jongstleden gefuseerd, maar werkten daarvoor al met elkaar samen. Hoewel Leersaam in Etten-Leur kleiner was van dan Markant in Breda, is de fusie volgens Van Knijff nadrukkelijk op basis van gelijkwaardigheid tot stand gekomen.

Efficiënter werken

Nu de twee organisatie zijn samengegaan, is er nog maar één bestuurskantoor. Dat werkt efficiënter. Op jaarbasis scheelt dat ongeveer een ton. Daar komt naar verwachting nog een besparing van 80.000 euro bovenop door schaalvoordelen bij inkoop. ‘Dat is allemaal geld dat we aan de scholen kunnen geven’, aldus Van Knijff.

De gefuseerde besturen hebben nu 225 fte aan personeel in dienst, waarvan 5 fte op het bestuurskantoor. Dat is bewust, zegt Van Knijff: ‘We willen echt geen waterhoofd van de organisatie creëren op ons kantoor. Wij zijn er om het onderwijs zo goed mogelijk te maken. Dat doen we niet door alles op ons kantoor te doen, maar juist door leraren en directeuren te ontzorgen. In de klassen moet het gebeuren.’

Begeleiding VOS/ABB

De fusie van Leersaam en Markant werd begeleid door directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. In het komende maartnummer van magazine Naar School van VOS/ABB vertellen Van Knijff en Teegelbeckers er meer over.

Deel dit bericht: