Scholen die komend schooljaar willen deelnemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ (dat past in de beweging naar inclusiever onderwijs) kunnen hiervoor tot en met 1 juli een aanvraag indienen.

Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas. Op die manier kunnen scholen alle leerlingen een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan hun ondersteuningsbehoeften. Dit past in de mede door VOS/ABB geïnitieerde beweging naar inclusiever onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: