De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt dat enkele honderden kinderen en jongeren met rechts-extremistische gedachten een veiligheidsrisico vormen.

De jihadistische dreiging tegen Nederland is onveranderd en wordt door de NCTV nog steeds als grootste terroristische dreiging beschouwd. Daarnaast signaleert de NCTV nu het accelerationisme. Dit is een rechts-extremistische ideologie die vooral via besloten sociale-mediaplatformen wordt verspreid.

Nationaalsocialistische etnostaat

De aanhangers van het accelerationalisme verheerlijken en rechtvaardigen terroristisch geweld om versneld een rassenoorlog te ontketenen. Hierdoor willen zij chaos creëren in de samenleving waarin het huidige politieke bestel kan worden vervangen door een ‘witte’ nationaalsocialistische etnostaat.

De NCTV waarschuwt dat in Nederland enkele honderden kinderen en jongeren, in de leeftijd vanaf 12 jaar, het accelerationalisme aanhangen. Zij brengen volgens de NCTV veel tijd online door op ‘internationale fluïde netwerken waar zich wereldwijd enkele duizenden deelnemers manifesteren’.

Psychosociale problematiek

Voor wat betreft de Nederlandse deelnemers kan volgens de NCTV worden geconstateerd dat zij relatief vaak lijken te kampen met psychosociale problematiek en een gebrekkig sociaal vangnet hebben.

Lees meer…

Deel dit bericht: