Het ministerie van OCW heeft een nieuw informatiedocument online gezet over  onderwijs aan asielzoekerskinderen. Dit document is bestemd voor schoolbesturen, scholen en gemeenten.

Het nieuwe document is een update van de eerste versie uit 2017. Er staat onder andere informatie in over de leerplicht in relatie tot onderwijs aan asielzoekerskinderen. Ook staat erin welke instantie verantwoordelijk is voor bepaalde taken en welke faciliteiten er beschikbaar zijn.

Het nieuwe informatiedocument heeft betrekking op onder andere voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Als het informatiedocument geen antwoord biedt op bepaalde vragen, kan advies worden ingewonnen bij het LOWAN, de landelijke instantie die onderwijs aan nieuwkomers ondersteunt.

Nieuw informatiedocument onderwijs asielzoekers

 

Deel dit bericht: