Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul heeft de subsidieregeling voor de aanpak van lerarentekorten in de vier grote steden en Almere bekendgemaakt. Deze subsidieregeling heeft betrekking op het primair onderwijs.

Dit jaar komt in totaal ruim € 47,5 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt (afgerond op hele euro’s) als volgt verdeeld:

  • Amsterdam € 16.044.517
  • Rotterdam € 12.626.291
  • Den Haag € 9.859.511
  • Utrecht € 5.365.553
  • Almere € 3.619.961

Een bevoegd gezag dat een vestiging heeft in een van deze gemeenten treedt als penvoerder op namens de andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteiten om het lerarentekort tegen te gaan. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 10 juni tot en met 30 augustus (om precies te zijn: tot 16:00 uur) via een format dat op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) komt.

In 2025 is in totaal € 14 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld (wederom afgerond op hele euro’s):

  • Amsterdam € 4.727.616
  • Rotterdam € 3.720.414
  • Den Haag € 2.905.166
  • Utrecht € 1.580.993
  • Almere € 1.066.644

Lees meer…

Deel dit bericht: