Met de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs kunnen onderwijsprofessionals en ouders bewust kiezen voor de openbare school. Ze zijn ook van belang voor leerlingen om zich te ontwikkelen tot volwassenen die bijdragen aan een in alle opzichten gezonde samenleving. Dat benadrukt Eline Bakker van VOS/ABB in DRS Magazine van onder andere de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

De nieuwe kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Daarbij hoort de nieuwe slogan Openbaar onderwijs – waar verhalen samenkomen. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben de nieuwe kernwaarden en slogan op 9 juni gelanceerd. Ze zijn ‘van onderop’ opgesteld, dus samen met mensen uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Er is een ook portaal online gegaan met allerhande informatie en tools: www.openbaaronderwijs.nu.

Ons verhaal

Eline Bakker van VOS/ABB zegt als lid van de Kerngroep Openbaar Onderwijs in DRS Magazine dat de kernwaarden ‘ons verhaal’ vertellen. ‘Zo kan iedereen zien wat de meerwaarde is van openbare scholen’, aldus Bakker. ‘De waarden zijn een gedeelde kern, naast de persoonlijke waarden, normen en verhalen die leraren, leerlingen en ouders meenemen naar de school.’

Voor de schoolpraktijk betekent dit volgens haar dat de kernwaarden het fundament zijn voor normen, regels en afspraken binnen de school. ‘Daarnaast geven ze richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en bejegening en helpen ze bij het gesprek over de dagelijkse dilemma’s waar je tegenaan loopt.’

Van en voor iedereen

De drie kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting komen voort uit de identiteit van de openbare scholen, vervolgt Bakker, omdat openbaar onderwijs nadrukkelijk van en voor iedereen is. ‘Dit actief-pluriforme karakter is wettelijk zo bepaald, maar zit vooral ook in het wezen van het openbaar onderwijs.’

Gelijkwaardigheid komt direct voort uit het feit dat openbare scholen van en voor iedereen zijn, benadrukt zij. ‘En iedereen op onze scholen heeft de vrijheid en geeft elkaar de vrijheid om te zijn wie hij of zij is. Dat alles kan niet zonder ontmoeting: in de openbare school leren en leven we nadrukkelijk sámen.’

Download artikel Diversiteit mag je vieren

Deel dit bericht: