De rekenrente waarmee pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen bepalen, wordt vanaf 15 juli op een andere manier vastgesteld. Dit leidt tot een enigszins lagere dekkingsgraad van de pensioenfondsen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

De nieuwe berekeningsmethode leidt tot een Ultimate Forward Rate (UFR) van 3,3 procent. Dit is lager dan de huidige UFR van 4,2 procent. De UFR is onderdeel van de rekenrente waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen. De nieuwe UFR leidt tot een enigszins lagere dekkingsgraad.

De aanpassing van de UFR volgt op een advies om tot een realistischer vaststelling van de gebruikte rekenrente te komen. Dit moet ertoe leiden dat pensioenfondsen beter beschermd zijn tegen toekomstige schokken op de financiële markten.

De maatregel van DNB raakt vooral pensioenfondsen met relatief veel jonge deelnemers die nog werken. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat onder andere de onderwijspensioenen beheert, wordt als relatief ‘oud’ fonds met veel gepensioneerden minder hard geraakt.

De dekkingsgraad van het ABP zal als gevolg van de nieuwe rekenmethode met ongeveer 2 procentpunten dalen.

Lees meer…

Deel dit bericht: