Onderwijsminister Dennis Wiersma hult zich in antwoord op Kamervragen over de afwijzing van plannen voor nieuwe scholen in vaagheden over burgerschapsonderwijs. De vragen van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop volgden onder andere op de afwijzing door de minister van het in alle opzichten uitstekende plan voor de stichting van Het Martin Buber, een openbare school voor voortgezet onderwijs in Kerkrade.

Het plan uit Kerkrade blonk uit op het gebied van burgerschapsonderwijs, juist omdat in het onderwijsconcept van Het Martin Buber burgerschap een centrale plaats inneemt. Het plan voldeed aan alle wettelijke eisen, maar de Inspectie van het Onderwijs vond het toch onvoldoende. Dit tot grote verbazing van de initiatiefnemers in Kerkrade en VOS/ABB dat hen begeleidt. OCW wees de aanvraag op basis van onjuiste bevindingen van de inspectie af.

In antwoord op de Kamervragen meldt de minister nu dat de inspectie duidelijke eisen hanteert en dat het ‘kan voorkomen dat door initiatieven onvoldoende inzicht wordt gegeven in bedoelde eisen’. Dat kan volgens hem ‘bijvoorbeeld het geval zijn als wel allerlei thema’s worden genoemd, maar niet wordt uitgewerkt welke leerdoelen de te starten school wil realiseren’. De beoordelingsprocedure laat volgens Wiersma ook zien ‘dat relatief beperkte uitwerkingen tot een positief advies kunnen leiden’. Dat maakt duidelijk, zo stelt hij, ‘dat de hoeveelheid informatie niet relevant is’. Wel relevant is of de aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, zo staat in zijn antwoorden.

De reactie van de minister kan gezien de kwaliteit en de volledigheid van het plan uit Kerkrade geen betrekking hebben op de aanvraag voor Het Martin Buber. Dat plan voldeed namelijk van A tot Z aan alle eisen.

Lees meer…

Deel dit bericht: