PO-front heeft een nieuwe staking in het primair onderwijs aangekondigd: op dinsdag 12 december.

In PO front zitten de PO-Raad, de vakbonden en de lerarengroep PO in Actie. Zij vinden dat het nieuwe kabinet te weinig extra geld uittrekt voor het primair onderwijs.

Op dinsdag 7 november hebben ze hierover een gesprek met minister Arie Slob die over het primair onderwijs gaat, gevolgd door een openbare bijeenkomst voor schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners op 29 november.

PO front eist 1,4 miljard euro extra (900 miljoen voor hogere salarissen en 500 miljoen voor minder werkdruk). Het kabinet is tot nu toe over de brug gekomen met 720 miljoen euro (270 miljoen voor hogere salarissen en 450 miljoen voor minder werkdruk).

Als het gesprek en de bijeenkomst met Slob niet de gewenste bedragen opleveren, zal er op dinsdag 12 december opnieuw worden gestaakt, meldt PO front. Als dat ook niet het gewenste resultaat heeft, volgen in het nieuwe jaar regionale stakingsestafettes. Er werd al gestaakt op 27 juni en 5 oktober.

PO in Actie had eerder voor in november een tweedaagse staking in het primair onderwijs aangekondigd, maar die staking komt er niet.