De Wet meer ruimte voor nieuwe scholen leidt in de praktijk tot een voortzetting van een verouderd onderwijssysteem, gebaseerd op een achterhaald onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs’. Dat stelt de voormalige algemeen directeur en latere bestuursvoorzitter Otto Meulenbeek van Leerplein055 voor openbaar primair onderwijs in Apeldoorn in Trouw.

Meulenbeek reageert op een artikel in Trouw over de nieuwe wet. In dat artikel staat dat op basis van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen vooral islamitische scholen dankzij de steun van veel ouders ruim baan krijgen. Van de plannen voor islamitische scholen zijn er vijf voor middelbare scholen. Amsterdam krijgt er straks mogelijk twee islamitische middelbare scholen bij, Schiedam, Den Haag en Utrecht één. Bovenop de 54 islamitische basisscholen komen er mogelijk tien bij.

Meulenbeek wijst erop dat de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen was bedoeld om meer ruimte te scheppen voor scholen op basis van vernieuwende onderwijsconcepten. ‘Nu blijkt dat er toch ook aanvragen worden ingediend op basis van de traditionele denominaties (christelijk, islamitisch, antroposofisch etc.). Dat lijkt me juist geen ‘impuls aan het Nederlands onderwijs’, zoals wordt gesteld in het artikel. Het is eerder een voortzetting van een verouderd onderwijssysteem, gebaseerd op een achterhaald onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs’, aldus Meulenbeek.

Gevangen in hokjesscholen

Toenmalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW diende het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen in 2016 in. Hij zette het neer als een moderne interpretatie van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. De inmiddels demissionaire onderwijsminister Arie Slob bracht het later als ‘meer vrijheid van onderwijs’.

VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers waarschuwde in 2018 er al voor dat ‘meer vrijheid van onderwijs’ zou leiden tot een terugkeer van de 20e-eeuwse verzuiling ‘waarin veel mensen in hun eigen zuil gevangen zaten en niet zo vrij waren als nu’. Hij sprak in dit kader van ‘hokjesscholen’.

Lees meer…

Deel dit bericht: