Een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO komt er pas in 2016. 

De onderhandelingen slepen zich nog steeds voort en er lijkt geen zicht op een spoedig akkoord. De sociale partners zeggen dat te betreuren.

Dat het maar niet lukt om een akkoord te bereiken, heeft volgens hen te maken met de veranderingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ) met zich meebrengt en met onduidelijkheid over de hoogte van de pensioenpremie.

De huidige CAO PO loopt van rechtswege door totdat er een nieuwe cao van kracht wordt.

Lees meer…