Het is nog steeds slecht gesteld met het schoolvak Fries, blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

‘Veel scholen in Friesland hebben nog steeds moeite om het vak Fries goed aan te bieden’, aldus de inspectie. Ze hebben weliswaar beter lesmateriaal gekregen, maar het onderwijs blijft tekortschieten. Dat ligt volgens de inspectie onder meer aan de leraren. Die zouden het vak Fries ‘beter en vaker kunnen benutten’.

Een ander probleem is het afnemend aantal leerlingen in Friesland. Dat speelt nu vooral in het voortgezet onderwijs. Door de krimp wordt het steeds duurder een klein vak als Fries te behouden. ‘Als oplossing hiervoor zouden besturen kunnen samenwerken en gezamenlijk leraren Fries aanstellen’, aldus de inspectie.

Volgens de inspectie steken leerlingen in zowel het basis- als voortgezet onderwijs nauwelijks iets op in de lessen Fries. Minder dan de helft van hen zegt Fries leuk en leerzaam te vinden.

Lees meer…

Beeld inspectie klopt

Directeur Gerben Veenstra van de christelijke basisscholen Meester van der Brug in Woudsend en De Twine in IJlst herkent zich in het beeld dat er in het onderwijs niet veel wordt gedaan aan Fries, meldt Omrop Fryslân.

De Friese gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) maakt zich zorgen: ‘Dat kin fansels net. Dit rapport is in grutte warskôging om der foar te soargjen dat it yn de kommende jierren echt better giet’, aldus Poepjes in het Friesch Dagblad.

Deel dit bericht: