Sinds het bestaan van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs is daar nog nooit wanbeheer of fraude geconstateerd. Dat melden de demissionaire onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Mariëlle Paul.

Periodiek onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs elk bestuur van een samenwerkingsverband. Daarbij wordt gecheckt of het samenwerkingsverband voldoet aan wettelijke taken en doelstellingen. Het inspectietoezicht richt zich ook op sturing op kwaliteit en op financieel beheer.

Wanbeheer of fraude heeft de inspectie sinds het bestaan van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs nog nooit vastgesteld, melden de ministers. ‘Sancties die hier aan de orde kunnen zijn, zoals een (spoed)aanwijzing, zijn derhalve ook nog niet opgelegd.’

De samenwerkingsverbanden werden in het leven geroepen met de invoering van de Wet passend onderwijs in 2012.

Lees meer… (ga naar vraag 11)

Deel dit bericht: