In de loop van dit jaar komt er een internetconsultatie over een voorstel voor een wettelijke verplichting van onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden. Dat melden demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul en staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de publicatie van de 3e voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs.

Onafhankelijk intern toezicht is essentieel voor kritische tegenspraak en het voorkomen van belangenverstrengeling, maar bij het merendeel van de samenwerkingsverbanden ontbreekt het nog, zo staat in de brief. ‘Daarom borgen we wettelijk dat alleen nog onafhankelijke leden in het toezichtsorgaan van samenwerkingsverbanden mogen zitten. Om dit te regelen is er een wetsvoorstel in voorbereiding’, aldus Paul en Van Ooijen. Zij verwachten voor het einde van dit jaar het wetsvoorstel in internetconsultatie te kunnen brengen, zodat het wetsvoorstel volgend jaar naar de Tweede Kamer kan.

Programma van eisen aangescherpt

In hun brief gaan de minister en de staatssecretaris ook in op de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Die verdeling moet helder zijn, zo benadrukken zij, ‘zodat partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten en elkaar daarop kunnen aanspreken’. Op basis van regiogesprekken met het veld is het programma van eisen uit 2020 aangescherpt. Het aangescherpte programma wordt nog voor de zomer verspreid onder schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.

Lees meer…

Deel dit bericht: