In Bestuur en management, Nieuws

Er zijn 642 scholen voor voortgezet onderwijs en van elke 100 leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er 13 een master. Deze en honderden andere onderwijscijfers staan op Onderwijsincijfers.nl.

Op deze nieuwe website bundelen het ministerie van OCW, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de belangrijkste cijfers op het gebied van onderwijs. De website vervangt de publicatie Kerncijfers van het ministerie van OCW en het Jaarboek Onderwijs van het CBS.

Delen