In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Het ministerie van OCW maakt de resultaten van de rekentoets over 2015 per school, vestiging en afdeling openbaar. Dat staat in een brief die namens staatssecretaris Sander Dekker naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Directeur voortgezet onderwijs Christianne Mattijssen van het ministerie van OCW laat namens Dekker weten dat voor het besluit tot openbaarmaking van rekentoetsresultaten de scholen om hun zienswijze is gevraagd. Een aantal scholen heeft daarop gereageerd.

Eén school merkte op bedenkingen te hebben bij openbaarmaking van de resultaten, omdat leerlingen gebruik kunnen maken van alle kansen voor de rekentoets. Dat zou ertoe kunnen leiden dat scholen met veel leerlingen die de toets pas na verschillende keren halen lager scoren dan scholen waar veel leerlingen de toets in één keer halen.

Mattijssen ontzenuwt deze bedenking door te benadrukken dat de resultaten die openbaar worden gemaakt, de gemiddelden zijn van de hoogst behaalde cijfers van alleen de
eindexamenkandidaten. ‘Daardoor is van onevenredige benadeling van scholen
waar alle leerlingen aan alle kansen deelnemen geen sprake’, aldus Mattijssen.

Een andere school stelde dat het nog te vroeg zou zijn om de resultaten openbaar te maken. Mattijssen is het hier niet mee eens. Zij wijst erop dat de rekentoets sinds het schooljaar 2013-2014 een verplicht onderdeel van het eindexamen van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is.

De resultaten van de rekentoets van 2015 zullen openbaar worden gemaakt op de website www.rijksoverheid.nl. De resultaten zullen niet tot individuele leerlingen herleidbaar zijn. Er kan overigens nog bezwaar worden aangetekend tegen het besluit.