In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Gemeenten, HRM beleid, Krimp, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Schoolbesturen krijgen al tientallen miljoenen euro’s extra om docenten in dienst te houden. Daarmee reageert het ministerie van OCW op een noodkreet in het Algemeen Dagblad van steeds meer schoolbesturen in met name krimpgebieden die leraren moeten ontslaan.

Minder leerlingen betekent minder leraren. De kosten die samenhangen met het ontslag van leraren lopen voor basisscholen zo hoog op, dat de PO-Raad de noodklok luidt. Er zou financiële compensatie van het Rijk moeten komen.

Het lijkt er echter op dat het ministerie van OCW daar niet op ingaat. Een woordvoerder van het ministerie zegt in het AD dat  de scholen nu al tientallen miljoenen extra krijgen om jonge docenten in dienst te houden.

‘Het aantal leerlingen daalt, maar het bedrag dat beschikbaar is per leerling stijgt al jaren,’ aldus de woordvoerder van OCW in de krant. ‘Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid dat geld goed te besteden. Ook als er sprake is van krimp.’

Lees meer…

Delen