Het ministerie van OCW laat aan het Financieele Dagblad (FD) weten dat het schoolbesturen geen uitstel kan verlenen voor het aanleveren van de accountantsverklaring. Wet- en regelgeving maakt dat onmogelijk.

Het FD bericht over het tekort aan accountants, waar VOS/ABB vorig jaar al over aan de bel trok. Ook de Inspectie van het Onderwijs signaleerde toen al dat er een groot tekort aankwam. Tien jaar geleden waren nog 49 kantoren actief in de onderwijssector, nu zijn dat er nog maar 26. Bovendien is er sprake van personeelstekorten.

De schaarste is nu zó groot, dat volgens de krant tientallen onderwijsorganisaties in met name het noorden van het land grote moeite hebben om de deadline van 1 juli te halen voor het aanleveren van hun accountantsverklaring. Als zij die deadline niet halen, worden ze in principe financieel gekort, mogelijk voor miljoenen euro’s.

Een woordvoerder van het ministerie van OCW zegt tegen het FD dat vanwege wet- en regelgeving uitstel formeel niet mogelijk is, maar dat de inspectie wel de mogelijkheid heeft om bij overmacht de hoogte van de sanctie aan te passen. ‘Of een tekort aan mankracht daaronder valt, wordt per situatie bekeken’, zo voegt de woordvoerder eraan toe.

De PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW hebben een werkgroep in het leven geroepen die de gevolgen van het tekort aan accountants onderzoekt.

Deel dit bericht: