Het ministerie van OCW komt met een onderzoek naar schatkistbankieren in het onderwijs. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker geven op verzoek van de Tweede Kamer nadere informatie over deze vorm van lenen.

Onderwijsinstellingen kunnen op vrijwillige basis bij de schatkist bankieren. Gezien de stelselverantwoordelijkheid van het ministerie van OCW en het feit dat het departement garant staat voor leningen bij de schatkist, stelt het ministerie een aantal voorwaarden.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een rekeningcourantkrediet (roodstandfaciliteit) en een lening (voor investering in huisvesting). De minister en staatssecretaris gaan hier in een brief aan de Tweede Kamer nader op in.

Openbaar onderwijs benadeeld

Voor instellingen in het openbaar funderend onderwijs is een gemeentegarantie vereist, omdat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor het beschikbaar stellen van voldoende openbaar onderwijs.

VOS/ABB wijst erop dat deze voorwaarde voor het openbaar onderwijs een extra hobbel is om te kunnen schatkistbankieren. Daardoor wordt het openbaar onderwijs op achterstand gezet ten opzichte van het bijzonder onderwijs, waarvoor deze voorwaarde niet geldt.

Onderzoek

In de Kamerbrief staat ook dat er een onderzoek komt naar schatkistbankieren in het onderwijs. Dat heeft te maken met het aantal leenaanvragen en de omvang van de leningen waar het ministerie van OCW nu garant voor staat. Het onderzoek is gericht op risicobeheer en -beheersing bij het ministerie van OCW.

De uitkomsten van dit onderzoek worden voor de zomer 2016 verwacht.

Deel dit bericht: