Er is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De salarissen voor alle medewerkers gaan per 1 januari met 4,5 procent omhoog.

In het onderhandelaarsakkoord staat ook dat iedereen in februari een eenmalige uitkering krijgt van 33 procent van het verhoogde maandloon en een eenmalige uitkering van 875 euro naar rato van de werktijdfactor. ‘De partijen nemen met dit akkoord hun verantwoordelijkheid en zorgen dat het beschikbare geld naar de medewerkers gaat’, meldt de PO-Raad.

De sociale partners melden verder dat ze onder andere afspraken hebben gemaakt over de beloning van schooldirecteuren. Er zijn nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen voor directeuren en adjunct-directeuren. De schoolleidersvakbond is daar blij mee. ‘Als schoolleiders moesten we heel wat geduld opbrengen, maar in dit akkoord wordt dat beloond’, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Onderwijsondersteunend personeel

Ook is er voor de meest voorkomende functies binnen het onderwijsondersteunend personeel (onder meer onderwijsassistent, leraarondersteuner, logopedist en conciërge)  een nieuwe functiebeschrijving gemaakt. Die doet volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) ‘recht aan de taken die complexer zijn geworden en erbij zijn gekomen’. AOb-voorzitter Eugenie Stolk verwacht dat veel onderwijsassistenten nu naar hogere salarisschalen kunnen doorstromen.

Salariskloof blijft

De afspraken maken geen einde aan de salarisverschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs, waarover in het primair onderwijs wordt geklaagd. ‘De partijen blijven daarom ieder vanuit hun eigen rol aandringen bij het kabinet op structurele investeringen om daarmee voor nu en in de toekomst aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden te kunnen realiseren’, aldus de PO-Raad.

De AOb haast zich om te benadrukken dat de aangekondigde tweedaagse onderwijsstaking in januari ondanks het bereikte akkoord doorgaat. ‘Omdat er nog steeds structurele investeringen nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten’, aldus voorzitter Stolk.

Mariëtte Hamer

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs sleepten zich maar voort, zonder dat er zicht was op resultaat, en liepen uiteindelijk vast. Om de boel weer vlot te trekken, werd voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER) als bemiddelaar ingevlogen. Onder haar leiding is het eindelijk gelukt om afspraken te maken. Voorzitter Rinda den Besten bedankt haar:

De nieuwe CAO PO heeft een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020.

Lees meer…

 

Deel dit bericht: