Onderwijs aan leerplichtige asielzoekerskinderen kost nu ongeveer 56,3 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit antwoorden van minister Jet Bussemaker van OCW en staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van de PVV.

In april 2015 zaten ongeveer 2500 asielzoekerskinderen in Nederland op een school voor primair onderwijs. De reguliere bekostiging die scholen voor deze kinderen ontvangen, bedraagt circa 4250 euro per kind. Daarnaast ontvangen scholen voor de meeste asielzoekerskinderen gemiddeld een extra bedrag uit de gewichtenregeling van 3300 per leerling. De reguliere en de extra bekostiging in het primair onderwijs voor deze kinderen bedraagt circa 18,8 miljoen euro per jaar.

Daarnaast zijn er in het primair onderwijs drie regelingen voor aanvullende bekostiging van asielzoekerskinderen. In het schooljaar 2014-2015 is er een toename van ongeveer 1000 asielzoekerskinderen. Dit schooljaar hebben scholen via deze drie aanvullende regelingen voor asielzoekerskinderen circa 4,5 miljoen euro ontvangen. Dit brengt volgens Bussemaker en Dijkhoff de totale kosten van asielzoekerskinderen in het huidige schooljaar 2014-2015 in het primair onderwijs op circa 23,3 miljoen euro.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs worden scholen per kalenderjaar bekostigd. In 2014 waren er gemiddeld 2063 asielzoekers in Nederland in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar. Uitgaande van deze cijfers, ontvingen scholen in 2014 circa 15,5 miljoen euro aan reguliere bekostiging voor deze leerlingen.

Er zijn voor het voortgezet onderwijs – naast de reguliere basisbekostiging – twee regelingen voor aanvullende bekostiging van nieuwkomers van toepassing. Dit zijn de regeling Eerste opvang vreemdelingen en de Nieuwkomersregeling. In 2014 hebben scholen via deze regelingen circa 17,5 miljoen euro ontvangen.

Naast de twee regelingen voor aanvullende bekostiging is er een opstartregeling voor scholen die voor het eerst les gaan geven aan deze groep kinderen. Hiervoor ontvangt een school eenmalig 16.000 euro. Vier scholen hebben in 2014 gebruikgemaakt van deze opstartregeling. Dit brengt de totale kosten van asielzoekers in het voorgezet onderwijs in 2014 op circa 33 miljoen euro, zo staat in de antwoorden van Bussemaker en Dijkhoff.

Deel dit bericht: