In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws

De kwaliteit van het basisonderwijs aan nieuwkomers neemt toe. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

In vergelijking met 2013 is het percentage basisarrangementen gestegen bij scholen die aan asielzoekerscentra verbonden zijn en bij andere scholen met drie of meer klassen voor nieuwkomers.

‘Gezien de steeds veranderende context waarin deze scholen opereren, is dit een hele prestatie’, aldus de inspectie. Die plaatst nog wel een kanttekening, omdat het aandeel scholen met een aangepast arrangement met 10 procent boven het niveau van het basisonderwijs ligt.

De inspectie keek ook naar de kwaliteit van het onderwijs in basisscholen met slechts één of twee klassen voor nieuwkomers. De leraren beschikken daar volgens de inspectie in voldoende mate over de algemeen pedagogische en didactische vaardigheden. Ook zorgen ze voor een warme en gestructureerd onderwijssituatie waarin kinderen zich welkom weten.

Maar ook hier plaatst de inspectie een kanttekening: ‘Op de helft van de voorzieningen zijn specifieke, benodigde onderdelen (passend taalaanbod, gestructureerd aanbod voor sociaal emotionele ontwikkeling, werken vanuit doelen en leerlijnen) nog te weinig ontwikkeld.’

Nieuwkomers zijn instromers die het Nederlands onvoldoende machtig zijn om aan het reguliere onderwijs deel te nemen. Sommige nieuwkomers zitten op een gewone basisschool, andere in een aparte onderwijsvoorziening voor nieuwkomers. De hoofdopdracht van nieuwkomersvoorzieningen is het leren van de Nederlandse taal.

Lees meer:

De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers, type 1 en 2, 2013/2014

De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers, type 3, 2013/2014

Delen