De PO-Raad wil samen met de vakbonden in kaart brengen hoe het zit met de inschaling en beloning van schoolleiders. Aanleiding daarvoor is de onvrede onder hen sinds 2018. Toen kregen leraren er geld bij, maar schoolleiders niet.

In 2018 kreeg het primair onderwijs 270 miljoen van het kabinet om de salarissen van de leraren te verbeteren. Veel schoolbesturen vonden het vervolgens na de CAO PO 2018 belangrijk om ook de functies en beloning van directeuren en adjunct-directeuren goed te bekijken. Dit is uitgewerkt in de CAO PO 2019-2020, maar de onvrede onder schoolleiders is er nog steeds.

Op basis van signalen van schoolbesturen, de groep Schoolleiders in Actie en de schoolleidersvakbond AVS gaat de PO-Raad nu eerst in overleg met de sociale partners en andere vertegenwoordigers van directeuren om alle feiten en cijfers goed in kaart te brengen. Vervolgens moet volgens de PO-Raad worden bekeken wat er beter kan en hoe dat kan.

De PO-Raad wil graag input. U kunt uw ideeën mailen naar cao@poraad.nl.

Lees meer…

Deel dit bericht: