De CAO PO pakt voor schoolleiders desastreus uit. Dat benadrukken Eva Naaijkens, Daniëlle van den Brink en Jos Montulet van Schoolleiders in Actie op de website van Didactief.

Zij stellen dat schoolleiders en adjuncten erg achterlopen qua salarisontwikkeling, terwijl die wel een cruciale rol spelen in het onderwijs: ‘Met hun onderwijskundige sturing, hun verantwoordelijkheid voor het bieden van een veilige leer- en werkomgeving zijn ze essentieel voor het versterken van de onderwijskwaliteit, het behoud van leerkrachten en het vergroten van kansengelijkheid.’

Volgens Schoolleiders in Actie kiezen schoolleiders niet omwille van het salaris voor hun vak, ‘maar de hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden staan allang niet meer in verhouding tot de beloning’. Volgens hen zijn in de CAO PO afspraken gemaakt ‘waardoor veel schoolleiders en adjuncten in de praktijk qua salaris aan het kortste eind trekken’.

Deze situatie leidt er volgens Schoolleiders in Actie toe dat het tekort aan schoolleiders nog groter wordt.

Lees meer…

Deel dit bericht: